Προσφορές για ιδιώτες

ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
22 ημέρες 430€ (Α’ περίοδος – Β’ περίοδος)
22 ημέρες 330€ (Γ’ περίοδος)
15 ημέρες 300€ (Α’ περίοδος – Β’ περίοδος)
15 ημέρες 250€ (Γ’ περίοδος)
10 ημέρες 250€ (Α’ περίοδος – Β’ περίοδος)
10 ημέρες 180€ (Γ’ περίοδος)

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ