Ημερήσιο πρόγραμμα

ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
09.00 Εγερτήριο
09.00-09.30 Ατομική καθαριότητα
09.30-10.00 Πρωινό
10.00-10.30 Τακτοποίηση δωματίων-καθαριότητα-επιθεώρηση
10.45-11.30 Αθλητικές δραστηριότητες
11.30-11.45 Πρόγευμα
11.45-12.30 Αθλητικές δραστηριότητες
12.30-13.00 Ελεύθερος χρόνος
13.00-13.30 Γεύμα
13.30-14.00 Ελεύθερος χρόνος
14.00-17.00 Μεσημεριανή ανάπαυση
17.00-17.15 Εγερτήριο-Τακτοποίηση ατομικών ειδών-Επιτήρηση
17.15-17.30 Απογευματινό
17.30-18.15 Αθλητικές δραστηριότητες
18.15-19.00 Αθλητικές δραστηριότητες
19.00-20.00 Ελεύθερος χρόνος
20.00-20.30 Δείπνο
20.30-21.00 Ελεύθερος χρόνος-προετοιμασία βραδινής ψυχαγωγίας
21.00-22.30 Οργανωμένες βραδινές ψυχαγωγίες
22.45 Σιωπητήριο