Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συνεργασία

Το Ορεινό Κατασκηνωτικό Κέντρο «Άγιος Κοσμάς» προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για τις καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα τριών περιόδων Α’ (16/6 – 8/7 ), Β’ (8/7 – 30/7), Γ’ (30/7- 21/8). Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Ομαδάρχισσα/Ομαδάρχης Ειδικό στέλεχος (αθλήματα) Ειδικό στέλεχος( καλλιτεχνικά- ψυχαγωγία) Άλλο
 ΝΑΙ ΟΧΙ
 Α' (16/6 - 8/7 ) Β' (8/7 - 30/7) Γ' (30/7- 21/8)