Δωρεάν Κατασκήνωση 15 ημερών του ΟΑΕΔ 2017, για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Α. Εργαζόμενοι

 • με 50 ημέρες εργασίας το 2016 (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • με 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας
 • με 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας

Β. Άνεργοι

 • με τέσσερις μήνες (4) συνεχόμενης ανεργίας

Η ηλικία ωφελούμενων παιδιών 6-16 ετών (1/1/2001 έως 14/6/2011)
** Το εισόδημα για όλες τις κατηγορίες θα είναι έως 28000 € (φορ. έτους 2015)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΟΑΕΔ 2017

 • 17 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου
 • 1 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου
 • 9 Ιουλίου έως 23 Ιουλίου
 • 16 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου
 • 23 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου
 • 30 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου
 • 6 Αυγούστου έως 20 Αυγούστου
 • 10-13 Αυγούστου έως 25-28 Αυγούστου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Επικοινωνείτε έγκαιρα μαζί μας για κρατήσεις θέσεων (λόγω πολλών δικαιούχων) και για τυχόν πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης.
(τηλ. επικοινωνίας 2432078431 – 6979225865 – 2432023692 – 2432023838 – 6977087003)